Papildomai

Abėcėlės:

 • Žvanga žvangutis. Muzikos abėcėlė. 1995
 • Paukščių abėcėlė. 1998
 • Kazys Jakubėnas. Abėcėlė. 1999
 • Alma Karosaitė. Kačiukų ABC. 2005
 • Lolita Šeidukienė. Pirmoji abėcėlė. 1999
 • Dovilė Zelčiūtė. Pirmoji ABC. 2005

Užklasinio skaitymo knygų sąrašas:

 1. Abromavičius S. Noriu knygeles skaityti
 2. Biliūnas J. Laimės žiburys
 3. Erlickas J. Raidės pabėgėlės. Užšifruotas raštelis
 4. Geda S. Paršiukas be sparnų
 5. Jakubėnas K. Kiškis Piškis
 6. Karosaitė A. Trakšt ir brakšt
 7. Poškus S. Melodija
 8. Vilimaitė B. Baidyklė
 9. Palčinskaitė V. Sapnų taškuota sraigė
 10. Vaičiulaitis A. Tešlinis žmogutis
 11. Vainilaitis M. Ežio namas
 12. Vėlius N. Tikras karalius
 13. Vytė Nemunėlis Meškiukas Rudnosiukas
 14. Žemaitė Kaip Jonelis raides pažino
 15. Žilinskaitė V. Kelionė į Tandadriką

Mokomasis tinklalapis „Klaidutis“. Tai nemokama lietuvių kalbos mokymosi sistema, skirta lavinti rašybos ir kalbos kultūros įgūdžius. http://www.klaidutis.lt
Taip pat žiūrėkite: http://www.emokykla.lt/svetaines/ek/knyga3.htm

Permanent link to this article: https://www.mokyklele.dk/papildomai/