Mokyklėlė baland[io mėn.

Balandzio 7d. miske Atvelykis, informacija elektroniniu pastu, cia adresas
www.facebook.com/pages/Skovdyrhaven/104758976283643?ref=br_rs
Balandzio 14 d. pamokos mokykloje
Balandzio 21 d. pamokos mokykloje
Balandzio 28 d. pamokos, jei bus pakankamai vaiku

Permanent link to this article: https://www.mokyklele.dk/2018/03/mokyklele-balandio-men/