Tevu susirinkimo referatas

Ačiū visiems tėveliams, kurie dalyvavo lietuvių mokyklelės tėvų susirinkime. Trumpa susitikimo santrauka:
1. Mokslų metų pabaigą nusprendėme paminėti jaukia diena (arba pusdieniu) kartu birželio antroje pusėje, panašiai kaip darėme palydėdami 2017 mokslo metus. Dėl vietos ir datos informacija bus vėliau.
2. Susirinkimo metu buvo nutarta surinkti po 100 DKK už vaiką už 2017-2018 mokslo metų antro pusmečio mokyklėlės kasą. Jei kasoje lieka pinigėlių jie niekur nedings, o persikels į kitų mokslo metų biudžetą. Pinigus perveskite Ramintai Venckuvienei Mobile Pay 50441378 arba į sąskaitą reg.nr. 9070 konto nr. 1627709176
3. Laima ir Violeta mokytojų pareigas užims iki šių mokslų metų pabaigos. Komuna skiria 6 apmokamas valandas, tačiau kol kas neatsirado žmogaus, kuris apsiimtų šį darbą visam krūviui.
4. Kitiems mokslo metams Milda Jensen sutiko perimti pusę komunos skiriamų valandų- tai būtų kas antras šeštadienis. Tad vis dar reikalingas vienas žmogus, kuris sutiktų perimti likusias valandas bei darbus ir sudarytų kartu su Milda sutartį su komuna. Šis klausimas vis dar lieka neišspręstas. Labai kviečiame visus tėvus pagalvoti apie galimybes užimti šias pareigas arba pasiklausinėti pažįstamų — gal būtų norinčių, galinčių. Komuna gali apmokėti mokytojų kursus.
5. Tėvų tarpe atsirado daug savanorių, kurie prisidės prie mokyklos veiklos organizavimo ir pamokų pravedimo.
6. Yra kelios nuomonės dėl tolimesnio mokyklos veiklos organizavimo. Viena dalis tėvų norėtų dirbti pagal įprastą sistemą, kai vaikai mokosi per pamokas pagal programą. Kita dalis tėvų norėtų supaprastinti šią sistemą ir galbūt sumažinti pamokų skaičių. Bendro sprendimo kol kas nėra, daug kas priklauso ir nuo mokytojo pareigas užimsiančio žmogaus ir nuo visų tėvų pasiūlymų.
7. Tėvai norėtų daugiau renginių, skirtų pasibendravimui ir Lietuvoje švenčiamų švenčių paminėjimui. Tad jau šį šeštadienį vasario 10 švęsime Užgavėnes.
8. Sekantis susirinkimas planuojamas apie Velykų laikotarpį (laiką derinsime prie šia proga rengiamo renginio).

Permanent link to this article: https://www.mokyklele.dk/2018/02/tevu-susirinkimo-referatas/